[Infographic] Đế chế của ông chủ Amazon khủng cỡ nào?

  • 24/06/2017
  • 324
  • Jerry

Đế chế Amazon hiện trị giá hàng trăm tỷ USD.

Đế chế Amazon hiện trị giá hàng trăm tỷ USD.