donald trump là gì?

Nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump bắt đầu vào buổi trưa ngày 20 tháng 1 năm 2017, ngày mà Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ,[1] thay thế Barack Obama. Trump, một đảng viên đảng Cộng hòa, là một doanh nhân đến từ New York vào thời điểm chi
16 bài viết liên quan tới " donald trump "